Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 22.10.2018
Nepřítomní učitelé-1012345678910111213
Aubrechtová Jitka(Absc)......
Janíková Taťána(Absc)ŠoJ....--..
Janošová Taťána(Absc)..
Skalická Libuše(Absc)BerZuI-Rei..
Šuralová Emílie(Absc)ČupHro
Taichman Jiří(Absc)....--RonRon..........
Změny v rozvrzích učitelů:
Beranová Jana5. hodsupl. (Ska Absc)ICT2.LB (Aj2)(4P1)dozor
Čumpelík Karel7. hodsupl. (Šur Absc)Peč3.S(3_C)dozor
Hromádková Jana8. hodsupl. (Šur Absc)PsK1.A(102)přespočetná hod.
8. hodpřesun >>Oše1.Bna 9. hod
9. hodpřesun <<Oše1.B(206)z 8. hod
Janoušek Václav9. hododpadáMat1.Bzrušeno
Markvart Karel8. hodpřesun <<Děj1.B(206)z 10. hod
10. hodpřesun >>Děj1.Bna 8. hod
Reiter Jan8. hodsupl. (Ska Absc)ICT2.LA (Aj2)(4P1)dozor
Rondzik Rudolf5. hodzměna TV3.BB (Tv2)(TEL)
5. hodspojeno (Tai Absc)TV3.BB (Tv1)(TEL)
6. hodzměna TV3.BB (Tv2)(TEL)
6. hodspojeno (Tai Absc)TV3.BB (Tv1)(TEL)
Šolcová Jana5. hodsupl. (Janí Absc)Oše3.A(412)dozor
Zušťáková Irena6. hodsupl. (Ska Absc)ICT2.LB (Aj2)(4P1)dozor
Změny v rozvrzích tříd:
1.A8. hodPsK(102)suplujeHromádková Jana(Šur)
1.B8. hodDěj(206)přesun <<Markvart Karelz 10. hod
8. hodOšepřesun >>na 9. hod
9. hodOše(206)přesun <<Hromádková Janaz 8. hod
9. hodMatodpadá(Jano)
10. hodDějpřesun >>na 8. hod
1.O1. hodTVTV1odpadá(Tai)
2. hodTVTV2odpadá(Tai)
1.S9. hodTVodpadá(Tai)
2.LA1. hodPPoAj1odpadá(Jan)
8. hodICTAj2(4P1)suplujeReiter Jan(Ska)
9. hodICTAj2odpadá(Ska)
2.LB5. hodICTAj2(4P1)suplujeBeranová Jana(Ska)
6. hodICTAj2(4P1)suplujeZušťáková Irena(Ska)
3.A5. hodOše(412)suplujeŠolcová Jana(Janí)
7. hodTVodpadá(Tai)
8. hodTVodpadá(Tai)
3.B10. hodTVodpadá(Tai)
11. hodTVodpadá(Tai)
3.BB5. hodTVTv2(TEL)změnaRondzik Rudolf
5. hodTVTv1(TEL)spojíRondzik Rudolf(Tai)
6. hodTVTv2(TEL)změnaRondzik Rudolf
6. hodTVTv1(TEL)spojíRondzik Rudolf(Tai)
3.S7. hodPeč(3_C)suplujeČumpelík Karel(Šur)
4.A8. hodOšeodpadá(Aub)
4.LB9. hodZKOodpadá(Janí)